KALIBER

  • Alineas dansksystem til udskolingens 7.-9. klasse
  • Læringsmålstyrede forløb med afsæt i scenariebaseret undervisning
  • Det 21. århundredes kompetencer i en danskfaglig kontekst.